ต้นไม้ที่ห้ามปลูกในบ้าน

บทความนี้จะกล่าวถึงการปลูกต้นไม้นะครับ เป็นความเชื่อตามโบราณ
จะเชื่อไม่เชื่อก็ใช้วิจารณญานนะครับ มาดูกันครับ

ต้นไม้ที่ห้ามปลูกในบ้าน


ต้นมะกอก   ต้นโพธิ์  ต้นตาล
ต้นไทร  ต้นมะงั่ว  ต้นสำโรง
ต้นระกำ  สลัดได  หวาย

ต้นไม้เหล่านนี้เป็นต้นไม้ที่ต้องห้าม อย่าปลูกภายในที่ดิน
รอบๆบ้าน หากมีขึ้นอยู่ก่อน เมื่อปลูกสร้างเรือนจะ ต้อง
ขุดถอน ถากถางเสียก่อนจึงจะดี
ต้นโพธิ์ ถือกันว่าเป็นไม้ที่มีสกุล ควรเป้นไม้คู่อยู่วัด
หรือที่ๆไม่มีบ้านเรือนอยู่ โบราณจึงห้ามนักหนามิให้มีขึ้นในบ้าน

0 Comments