สร้างตารางสารบัญบทความบน Bloggerสร้างตารางสารบัญบทความบน Blogger

บทความนี้จะพูดถึงการสร้างสารบัญบทความนะครับ โดยจะโชว์บทความทั้งหมดของคุณแยกเป็นหมวดหมู เหมือนสารบัญ ซึ่งมีประโยชน์ทำให้ผู้อ่านหาบทความได้ง่ายขึ้นซึ่งการทำนั้นไม่ยากนะครับ
วิธีติดตั้ง
1 คลิกตรงหน้าเว็บ2. จากนั้นคลิกหน้าเว็บใหม่


3. เพิ่มหน้าเว็บเปล่า


4. จะเปลี่ยนหน้ามาดังภาพ แล้วเลือกตรง HTML ดังภาพ5.วางโค้ด ด้านล่าง ลงตามภาพด้านล่าง
การแก้ไข สีแดงคือ ชื่อบล็อกของคุณ

 <script src="http://www.abu-farhan.com/script/daftarisiblogger/blogtoc-min.js"> 
</script>

<script src="http://om-yims.blogspot.com/feeds/posts/default?max-results=9999&amp;alt=json-in-script&amp;callback=loadtoc"> 
</script>

จากนั้นก็คลิกเผยแพร่ แล้วดูหน้าบล็อกของคุณ 
0 Comments