คาถาบูชาหลวงปู่ทวด

บทความนี้ผู้เขียนเอา
คาถาบูชาหลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ จังหวัดปัตตานี
มาให้ผู้อ่านได้นำไปสวดกันะครับ เพื่อความสริมงคลแก่ชีวิตนะครับ


นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)
ระลึกถึงหลวงพ่อทวด กล่าวว่า "นะโม โพธสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา"

"ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่เจ้าประคุณสมเด็จหลวงปู่ทวด ผู้เป็นพระโพธิสัตว์ เป็นผู้มีโชคซึ่งเข้ามาสถิตอยู่ในตัวของข้าพเจ้านี้"

สาธุ 

0 Comments